Bilgi Güvenliği Politikası

Ottoman Wear (Ateşler Met.Kim.Teks.San.Tic.Ltd.Şti.) kendine ve paydaşlarına ait olan kurumsal ve kişisel bilgileri kritik varlık olarak kabul eder. Tüm Ottoman Wear çalışanları ve paydaşları kurumsal bilgileri barındıran bilgi sistemlerini ve fiziki iş alanlarını, tehditlerden sürekli ve etkili biçimde korur.

Bilgi güvenliğinin amacı; Ottoman Wear’a ve/veya paydaşlarına ait her tür bilginin sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmasının, eksiksiz ve doğru olarak saklanmasının, gerektiğinde kullanıma hazır olmasının sağlanmasıdır. Ayrıca Ottoman Wear’ın faaliyetlerinin doğası gereği, güvenlik zafiyetinden kaynaklı maddi ve manevi zararlardan kaçınmak ve bunların olası etkilerinin azaltılması hedeflenir.

Ottoman Wear, tüm çalışanlarından ve paydaşlarından aşağıda belirtilen hususlara özen göstermesini bekler;

Pozisyonları ve sorumlulukları fark etmeksizin tüm ottoman wear personeli ve Ottoman Wear’ın bilgi sistemlerine ve bilgilerine erişimi olan üçüncü taraflar, Ottoman Wear’ın belirlediği bilgi güvenliği politikalarına ve prosedürlerine uymak zorundadır.

  • Ottoman Wear kurulmuş ve işletilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin gerekliliklerine tam uyum sağlanması,
  • Ottoman Wear’a ait bilgilerin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün, sürekli kullanılabilirliğinin ve kontrolünün sağlanması,
  • Ottoman Wear’ın kendisine ait bilgi varlıklarının kaybolmasından, bozulmasından veya kötüye kullanılmasından doğabilecek risklerin sınırlandırılması,
  • Ottoman Wear ile ilgili olduğu düşünülen her tür bilgi güvenliği zafiyetinin ve olayının Bilgi Güvenliği Olay Yöneticisi’ne bildirilmesi.

Bilgi Teknolojileri Departmanı, bilgi sistemleri faaliyetlerini tanımlayan politikanın ve prosedürlerin işlevsel sahibi olarak, Ottoman Wear’da doğru şekilde uygulanmasını taahhüt eder. Birim yöneticileri kurumsal bilgi güvenliği politika ve prosedürlerine uyumun sağlanması için kendi birimlerinde gerekli tedbirleri almak ve faaliyetleri izlemekten birinci derece sorumludur.

Kurumsal bilgi güvenliği politikaları ve prosedürlerinin ihlali aynı zamanda etik kural ihlalidir ve disiplin cezası sonucunu doğurabilir. Gözetim, denetim veya ihbar sonucu tespit edilen bilgi güvenliği ihlalleri istihdamın son verilmesine kadar gidebilecek disiplin cezaları ile sonuçlanabilir.

Ottoman Wear, kurumsal olarak bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartları karşılayacağını ve sürdürdüğü Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli olarak iyileştireceğini taahhüt eder.

WA button WA button